Baronen Köpcenter

Baronen Köpcenter har sitt ursprung i Kalmar Stormarknad, ofta förkortat KS, som invigdes sommaren 1964 i f.d. Margarinfabriken Sveas industrilokaler vid Ölandshamnen.

Efter att margarinproduktionen upphört 1962 stod lokalerna tomma innan de tre köpmännen Åke Bjärklid, Lars-Göran Larson och Tage Alfredsson köpte fastigheten och lät iordningställa den för ett flertal olika affärer som drevs åtskilda från varandra, Kalmars första galleria. Även en restaurang fanns i övre planet och KS fick Kalmars första rulltrappa.

Under åren togs större ytor i anspråk. I september 1972 såldes KS till Gustaf de Geer och hans bolag Geerinvest som utvidgade verksamheten ytterligare och angränsande fastigheter införlivades i KS.

År 1977 bytte KS namn till Baronen Köpcenter med namn efter ägaren baron Gustaf de Geer. Efter att Gustaf de Geer avlidit fortsatte sonen Jan-Carl de Geer att förvalta bolaget Geerinvest som ägde Baronen fram till 2011 då CBRE Global Investors köpte fastigheten. I april 2016 köptes Baronen av Fastighets AB Regio. Fastighetsbolaget bildades 2015 av Sveafastigheter och Tredje AP-fonden (AP3), med fokus på kontors, – och handelsfastigheter i regionstäder. Förvaltare är P&E Fastighetspartner. Baronen har idag det bredaste utbudet i city och samlar ett stort antal butiker och restauranger.